Μέσω της συνεργασίας φορέων όλων των επιπέδων εκπαιδευσης θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της πρωτοβουλίας μας: ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών προς την κατεύθυνση της ρομποτικής και των αυτοματισμών που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στην εποχή μας.

Κύριοι οφελούμενοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί και συνολικά το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες του.