Η δράση ξεκινά με το κάλεσμα για συγκέντρωση των εκπαιδευτικών που θα αποτελέσουν τα πρώτα μέλη της κοινότητας.

Τα πρώτα μέλη της κοινότητας θα παραλάβουν εξοπλισμό arduino μαζί με 37 αισθητήρες. Για όσους από αυτούς επιθυμούν, θα γίνει παρουσίαση των λειτουργικοτήτων του εξοπλισμού στο εργαστήριο LAIQDA του ΤΕΙ Πελοποννήσου και θα δοθούν οδηγίες χρήσης αλλά και πρότυπες εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του εξοπλισμού.

Στη συνέχεια θα έχουν στη διάθεσή τους 2 μήνες προκειμένου να υλοποιήσουν όποιο ή όποια projects επιθυμούν με χρήση του εξοπλισμού τους ενώ παράλληλα καλούνται να καταγράφουν τόσο τις εργασίες που χρησιμοποιούν όσο και το πολυμεσικό υλικό από τη διαδικασία κατασκευής και τη χρησιμότητά του μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Στο τέλος του διαστήματος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποια οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει με τον εξοπλισμό που έχουν λάβει.

Βρείτε τη φόρμα συμμετοχής στον πρώτο κύκλο εδώ.