Ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό όπου μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία ρομποτικής και αυτοματισμών

Χρήσιμο υλικό για εξοπλισμό της ELEGOO (Arduino): https://www.elegoo.com/download/ (Αναλυτικά τα tutorials: http://www.elegoo.com/tutorial/)

Χρήσιμο υλικό για εξοπλισμό της SparkFun (Arduino): https://learn.sparkfun.com/tutorials

Εκπαιδευτικό υλικό κατασκευής ρομπότ και οδηγός διδασκαλίας στο πλαίσιο του έργου STEMforYouth (H2020) από το Ίδρυμα Ευγενίδου: arduino robot_GR_Final

Arduino Workshops από τον κ. Ηρακλη Μαρκελη: https://drive.google.com/drive/folders/0B3_asyGWv01bWmdaZlNVQzF1VTg

Σεμινάρια Arduino: http://www.adlnet.gr/m2/course/view.php?id=12

Βιβλίο από τον Δ. Αλιμιση για τη ρομποτική στο πλαίσιο του έργου TERECoP: book_TeacherEducationOnRobotics-ASPETE