Η περιοχή της Μεσσηνίας διαθέτει εκπαιδευτικούς με γνώσεις και μεράκι για τη ρομποτική και τους αυτοματισμούς που έχουν ήδη καταφέρει να διακριθούν με ομάδες μαθητών/μαθητριών σε διεθνείς διαγωνισμούς αλλά και να αναπτύξουν το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού. Έχοντας αυτό ως βάση σκοπός μας είναι να εδραιώσουμε και να προωθήσουμε περαιτέρω τη ρομποτική και τους αυτοματισμούς στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Η δράση προώθησης της Ρομποτικής και των Αυτοματισμών Μεσσηνίας ξεκίνησε ως ιδέα των:

  • Παναγιώτης Ν. Πετρόπουλος, εκπαιδευτικός ΠΕ20-ΠΕ02, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,
  • Δρ. Ευστράτιος Φ. Γεωργόπουλος, Τακτικός Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου
  • Δρ. Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου
  • Δρ. Βασίλειος Πουλόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Μέλος ομάδας “Ο Σπόρος”

με τη συμμετοχή και υποστήριξη των

  • Ηλίας Καλφακάκος, Οικονομολόγος, Μέλος ομάδας “Ο Σπόρος”

Η δράση πραγματοποιείται από το Δίαυλο Κανοτομίας «ο Σπόρος» και το ΤΕΙ Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.